Chi tiết văn bản số: 20/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 20/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 08/08/2017
Trích dẫn: Thông tư 20/2017/TT-BTNMT ngày 08/8/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường
Người ký: Võ Tuấn Nhân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản