Chi tiết văn bản số: 26/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 26/2017/TT-BGTVT ngày 02/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 26/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 02/08/2017
Trích dẫn: Thông tư số 26/2017/TT-BGTVT ngày 02/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của công chức, viên chức và nhân viên Cảng vụ đường thủy nội địa.
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản