Chi tiết văn bản số: 25/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Định mức kỹ thuật
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 25/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 28/07/2017
Trích dẫn: Thông tư số 25/2017/TT-BGTVT ngày 28/07/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản