Chi tiết văn bản số: 2318/QĐ-BGTVT
Tên văn bản: Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 2318/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 04/08/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2318/QĐ-BGTVT ngày 04/08/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chi tiết tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Người ký: Lê Đình Thọ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản