Chi tiết văn bản số: 1112/KTNN-CĐ
Tên văn bản: Công văn số 1112/KTNN-CĐ ngày 23/8/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1112/KTNN-CĐ
Ngày ban hành: 23/08/2017
Trích dẫn: Công văn số 1112/KTNN-CĐ ngày 23/8/2017 của Kiểm toán nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định về mẫu biểu hồ sơ kiểm toán.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản