Cơ quan ban hành >> Bộ Khoa học và Công nghệ
select
select
select
select
select
NgàySố/Ký hiệuTrích yếu
 
Data pager
Data pager
1
Số bản ghi mỗi trang
PageSizeComboBox
select
7 văn bản / 1 trang.
07/03/2017378/QĐ-BKHCN Quyết định 378/QĐ-BKHCN ngày 07/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia - Nhựa đường - Phương pháp xác định đặc tính chống nứt ở nhiệt độ thấp bằng thiết bị kéo trực tiếp (DT)
15/11/201621/2016/TT-BKHCNThông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn thiết bị và điện tử.
29/09/20162770/QĐ-BKHCN Quyết định số 2770/QĐ-BKHCN ngày 29/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 21/03/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý Nhà nước giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
01/09/201618/2016/TT-BKHCNThông tư số 18/2016/TT-BKHCN ngày 01/09/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn quản lý Dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia.
30/06/2016 15/2016/TT-BKHCN Thông tư 15/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý đề tài nghiên cứu ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
28/06/201612/2016/TTLT-BKHCN-BTCThông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài chính Hướng dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
09/06/201609/2016/TT-BKHCNThông tư 09/2016/TT-BKHCN của Bộ KH & CN về việc quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển nguy hiểm và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, ĐS và đường thủy nội địa