Chi tiết văn bản số: 1146/TB-TTKQH
Tên văn bản: Thông báo số 1146/TB-TTKQH ngày 06/10/2017 của Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV về kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc họp làm việc với Kiểm toán nhà nước (ngày 03/10/2017).
Loại văn bản: Thông báo
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Tổng Thư ký Quốc hội
Số/Ký hiệu: 1146/TB-TTKQH
Ngày ban hành: 06/10/2017
Trích dẫn: Thông báo số 1146/TB-TTKQH ngày 06/10/2017 của Tổng Thư ký Quốc hội khóa XIV về kết luận của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại cuộc họp làm việc với Kiểm toán nhà nước (ngày 03/10/2017).
Người ký: Tổng Thư ký Quốc hội
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản