Chi tiết văn bản số: 2018/QĐ-BTC
Tên văn bản: Quyết định 2018/QĐ-BTC ngày 09/10/2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Thuế - Phí - Lệ phí
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 2018/QĐ-BTC
Ngày ban hành: 09/10/2017
Trích dẫn: Quyết định 2018/QĐ-BTC ngày 09/10/2017 của Bộ Tài chính về việc bổ sung Danh mục Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản