Chi tiết văn bản số: 36/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư 36/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 36/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 09/10/2017
Trích dẫn: Thông tư 36/2017/TT-BGTVT ngày 09/10/2017 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về huấn luyện, bồi dưỡng và sát hạch nghiệp vụ kiểm định thiết bị xếp dỡ, thiết bị áp lực trong lĩnh vực giao thông vận tải
Người ký: Trương Quang Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản