Chi tiết văn bản số: 4377/QĐ-KBNN
Tên văn bản: Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 của Thống đốc Kho bạc nhà nước về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
NSNN
Tài sản nhà nước
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Kho bạc nhà nước
Số/Ký hiệu: 4377/QĐ-KBNN
Ngày ban hành: 15/09/2017
Trích dẫn: Quyết định số 4377/QĐ-KBNN ngày 15/09/2017 của Thống đốc Kho bạc nhà nước về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc nhà nước.
Người ký: Nguyễn Hồng Hà
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản