Chi tiết văn bản số: 97/2017/TT-BTC
Tên văn bản: Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% v
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Doanh nghiệp
Lao động - Tiền lương
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài chính
Số/Ký hiệu: 97/2017/TT-BTC
Ngày ban hành: 27/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 97/2017/TT-BTC ngày 27/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích lập, quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Trưởng ban kiểm soát, Kiểm soát viên tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định tại Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/06/2016 của Chính phủ.
Người ký: Trần Văn Hiếu
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản