Chi tiết văn bản số: 1660/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 27/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1660/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/10/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 27/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các xã An toàn khu ở tỉnh Thừa Thiên Huế.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản