Chi tiết văn bản số: 39/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 39/CT-TTg
Ngày ban hành: 24/10/2017
Trích dẫn: Chỉ thị số 39/CT-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản