Chi tiết văn bản số: 39/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Giao thông vận tải
Hàng hải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 39/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 07/11/2017
Trích dẫn: Thông tư 39/2017/TT-BGTVT ngày 07/11/2017 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 34/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản