Chi tiết văn bản số: 1735/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Công nghệ thông tin
Đấu thầu - Cạnh tranh
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1735/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 08/11/2017
Trích dẫn: Quyết định 1735/QĐ-TTg ngày 08/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về đấu thầu qua mạng
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản