Chi tiết văn bản số: 1669/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1669/QĐ-KTNN ngày 07/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Kiểm toán nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1669/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 07/11/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1669/QĐ-KTNN ngày 07/11/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành thuộc Kiểm toán nhà nước.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản