Chi tiết văn bản số: 47/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 47/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 07/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Người ký: Võ Tuấn Nhân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản