Chi tiết văn bản số: 44/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 44/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 23/10/2017
Trích dẫn: Thông tư số 44/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc ra đa thời tiết và ô dôn - bức xạ cực tím.
Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản