Chi tiết văn bản số: 26/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 26/2017/TT-BTNMT ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguy
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Quy hoạch
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 26/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 11/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 26/2017/TT-BTNMT ngày 11/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Người ký: Võ Tuấn Nhân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản