Chi tiết văn bản số: 32/2017/TT-BTNMT
Tên văn bản: Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Bộ Tài nguyên và Môi trường
Số/Ký hiệu: 32/2017/TT-BTNMT
Ngày ban hành: 29/09/2017
Trích dẫn: Thông tư số 32/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật thu nhận, bảo quản, lưu trữ và khai thác tài liệu khí tượng thủy văn.
Người ký: Nguyễn Linh Ngọc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản