Chi tiết văn bản số: 23/2017/TT-BNNPTNT
Tên văn bản: Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Nông nghiệp - Nông thôn - Nông dân
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số/Ký hiệu: 23/2017/TT-BNNPTNT
Ngày ban hành: 15/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 23/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
Người ký: Hà Công Tuấn
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản