Chi tiết văn bản số: 24/2017/TT-BCT
Tên văn bản: Thông tư 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Định mức kỹ thuật
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Công Thương
Số/Ký hiệu: 24/2017/TT-BCT
Ngày ban hành: 23/11/2017
Trích dẫn: Thông tư 24/2017/TT-BCT ngày 23/11/2017 của Bộ Công Thương về việc quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy
Người ký: Trần Tuấn Anh
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản