Chi tiết văn bản số: 45/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng khôn
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 45/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 17/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT ngày 17/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2016/TT-BGTVT ngày 01/02/2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản