Chi tiết văn bản số: 43/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
An ninh - An toàn
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 43/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 16/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 43/2017/TT-BGTVT ngày 16/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện an ninh hàng không.
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản