Chi tiết văn bản số: 41/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 41/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 14/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển.
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản