Chi tiết văn bản số: 40/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Bản quyền - Nhãn hiệu
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 40/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 09/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ.
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản