Chi tiết văn bản số: 46/2017/TT-BGTVT
Tên văn bản: Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 46/2017/TT-BGTVT
Ngày ban hành: 27/11/2017
Trích dẫn: Thông tư số 46/2017/TT-BGTVT ngày 27/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về an toàn và phòng ngừa ô nhiễm môi trường khi vận chuyển hàng nguy hiểm bằng tàu biển.
Người ký: Nguyễn Văn Thể
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản