Chi tiết văn bản số: 1927/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 1927/QĐ-TTg ngày 01/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 1927/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 01/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1927/QĐ-TTg ngày 01/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận Khu Du lịch quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản