Chi tiết văn bản số: 54/2017/QH14
Tên văn bản: Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Chính sách
Đầu tư
NSNN
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Quốc hội
Số/Ký hiệu: 54/2017/QH14
Ngày ban hành: 24/11/2017
Trích dẫn: Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản