Chi tiết văn bản số: 2012/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đến năm 2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 13/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2012/QĐ-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổng công ty đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước đến năm 2020.
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản