Chi tiết văn bản số: 1822/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1822/QĐ-KTNN ngày 20/12/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1822/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 20/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1822/QĐ-KTNN ngày 20/12/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản