Chi tiết văn bản số: 1815/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1815/QĐ-KTNN ngày 19/12/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Tin học.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1815/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 19/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 1815/QĐ-KTNN ngày 19/12/2017 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Trung tâm Tin học.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản