Chi tiết văn bản số: 31/2017/TT-BGDĐT
Tên văn bản: Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.
Loại văn bản: Thông tư
Lĩnh vực ban hành:
Giáo dục - Đào tạo - Dạy nghề
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số/Ký hiệu: 31/2017/TT-BGDĐT
Ngày ban hành: 18/12/2017
Trích dẫn: Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông.
Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản