Chi tiết văn bản số: 143/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Giao thông vận tải
Hàng hải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 143/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 14/12/2017
Trích dẫn: Nghị định số 143/2017/NĐ-CP ngày 14/12/2017 của Chính phủ về việc quy định bảo vệ công trình hàng hải.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản