Chi tiết văn bản số: 3535/QĐ-BGTVT
Tên văn bản: Quyết định số 3535/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Bộ Giao thông vận tải
Số/Ký hiệu: 3535/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 21/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 3535/QĐ-BGTVT ngày 21/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố danh mục Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.
Người ký: Nguyễn Nhật
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản