Chi tiết văn bản số: 2100/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2100/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 3 (trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam).
Người ký: Vương Đình Huệ
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản