Chi tiết văn bản số: 148/2017/NĐ-CP
Tên văn bản: Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
Loại văn bản: Nghị định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Doanh nghiệp
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán DNNN và tổ chức TC-NH
Cơ quan ban hành:
Chính phủ
Số/Ký hiệu: 148/2017/NĐ-CP
Ngày ban hành: 25/12/2017
Trích dẫn: Nghị định số 148/2017/NĐ-CP ngày 25/12/2017 của Chính phủ về điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước.
Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản