Chi tiết văn bản số: 2098/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Quy hoạch
Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Kiểm toán NSNN
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2098/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2098/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
Người ký: Vũ Đức Đam
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản