Chi tiết văn bản số: 2113/QĐ-TTg
Tên văn bản: Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Thành phố Hà Nội.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Đầu tư
Giao thông vận tải
Lĩnh vực kiểm toán:
Kiểm toán Dự án đầu tư và CTMTQG
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 2113/QĐ-TTg
Ngày ban hành: 27/12/2017
Trích dẫn: Quyết định số 2113/QĐ-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Thành phố Hà Nội.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản