Chi tiết văn bản số: 01/CT-TTg
Tên văn bản: Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
Loại văn bản: Chỉ thị
Lĩnh vực ban hành:
Đất đai - Bất động sản
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Thủ tướng Chính phủ
Số/Ký hiệu: 01/CT-TTg
Ngày ban hành: 03/01/2018
Trích dẫn: Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.
Người ký: Trịnh Đình Dũng
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản