Chi tiết văn bản số: 1079 /QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định Ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1079 /QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 06/06/2016
Trích dẫn: Ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán các tổ chức tài chính - ngân hàng
Người ký: Đoàn Xuân Tiên
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản