Chi tiết văn bản số: 02/2016/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Hệ thống chuẩn mực KTNN
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 02/2016/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 15/07/2016
Trích dẫn: Quyết định ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán nhà nước
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản