Chi tiết văn bản số: 1277/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1277/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 20/07/2016
Trích dẫn: Quyết định ban hành Chương trình chi tiết Chương trình bồi dưỡng kỹ năng kiểm toán doanh nghiệp
Người ký: Đoàn Xuân Tiên
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản