Chi tiết văn bản số: 1416/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1416/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 10/08/2016
Trích dẫn: Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản