Chi tiết văn bản số: 1545/QĐ- KTNN
Tên văn bản: Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng của Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1545/QĐ- KTNN
Ngày ban hành: 30/08/2016
Trích dẫn: Quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị máy móc, thiết bị văn phòng của Kiểm toán nhà nước
Người ký: Nguyễn Quang Thành
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản