Chi tiết văn bản số: 1562/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1562/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 14/09/2016
Trích dẫn: Quy định về công khai kết quả kiểm toán, kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán của Kiểm toán nhà nước
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản