Chi tiết văn bản số: 05/2016/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 05/2016/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 15/09/2016
Trích dẫn: Quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ Kiểm toán viên nhà nước
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản