Chi tiết văn bản số: 1731/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1731/QĐ-KTNN ngày 13/10/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1731/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 13/10/2016
Trích dẫn: Quyết định số 1731/QĐ-KTNN ngày 13/10/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế thi ngạch Kiểm toán viên nhà nước.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản