Chi tiết văn bản số: 1285/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1285/QĐ-KTNN ngày 22/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Bộ máy hành chính
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1285/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 22/07/2016
Trích dẫn: Quyết định số 1285/QĐ-KTNN ngày 22/7/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước về việc ban hành Quy chế sử dụng nguồn kinh phí được trích 5% trên số tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước do Kiểm toán nhà nước phát hiện và kiến nghị.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản