Chi tiết văn bản số: 1899/QĐ-KTNN
Tên văn bản: Quyết định số 1899/QĐ-KTNN ngày 28/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán.
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực ban hành:
Cán bộ - Công chức- Công vụ
Kế toán - Kiểm toán
Lĩnh vực kiểm toán:
Chỉ đạo điều hành
Cơ quan ban hành:
Kiểm toán Nhà nước
Số/Ký hiệu: 1899/QĐ-KTNN
Ngày ban hành: 28/11/2016
Trích dẫn: Quyết định số 1899/QĐ-KTNN ngày 28/11/2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kiểm toán trưởng, Phó Kiểm toán trưởng trong hoạt động kiểm toán.
Người ký: Hồ Đức Phớc
Tải về file văn bản: Bấm vào đây đê tải văn bản